ภาชนะบรรจุอาหาร สตาร์ช-แพค สามารถใช้ใส่อาหารร้อนและเย็นได้อุ่นอาหารโดยเตาไมโครเวฟได้ เหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจอาหารจานด่วนในรถ เครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานธรรมชาติ โรงอาหาร เนื่องจากเป็นภาชนะใช้ครั้งเดียวลดภาระในการจัดเก็บทำความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่สร้างมลภาวะในแหล่งน้ำ ในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือในแหล่งชุมชน


กลุ่มผลิตภัณฑ์: ภาชนะบรรจุอาหาร (MA)

รหัส รายละเอียด
MA 100 ถาดอาหารตื้น
MA 200 ถาดอาหารลึก
MA 300 กล่องอาหารมีฝา
MA 400 ถาดอาหาร 4 หลุม
MA 500 ถาดอาหาร 5 หลุม
MA 600 ชามซุป
MA 700 จานข้าว
 
 


- ภาชนะบรรจุอาหาร
- ถุงบรรจุของ ถุงขยะ
- ถุงเพาะชำ กระถางเพาะชำ 

Maxrich Co., Ltd. 194 Soi. Lard proa 80 yak 7, Lard proa Rd., Wangthonglaung District, Bangkok 10310
Tel.0-2995-3066-69, 0-1915-0446 Fax. 0-2995-3070 contact : info@biodegrade-pack.com