ถุงเพาะชำและกระถางเพาะชำ สตาร์ช-แพค ใช้ทดแทนถุงเพาะชำและกระถางเพาะชำพลาสติก แต่มีประโยชน์ใช้สอยดีกว่า เนื่องจากเมื่อนำเอากล้าไม้ไปปลูกลงบนดิน ไม่ต้องนำกล้าออกจากถุง ซึ่งจะทำให้รากเสียหายไม่เติบโตได้สามารถปลูกลงดินได้ทั้งถุงซึ่งถุงจะย่อยสลายเองกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืช

กลุ่มผลิตภัณฑ์: ถุงเพาะชำและถาดเพาะชำ (MC)


รหัส รายละเอียด
MC 100 ถุงเพาะชำ
MC 200 ถาดเพาะชำสำหรับต้นกล้าเล็ก
MC 300 ถาดเพาะชำไม้ดอก
MC 400 กระถางเพาะชำใหญ่
 


- ภาชนะบรรจุอาหาร
- ถุงบรรจุของ ถุงขยะ
- ถุงเพาะชำ กระถางเพาะชำ 

Maxrich Co., Ltd. 194 Soi. Lard proa 80 yak 7, Lard proa Rd., Wangthonglaung District, Bangkok 10310
Tel.0-2995-3066-69, 0-1915-0446 Fax. 0-2995-3070 contact : info@biodegrade-pack.com