ถุงบรรจุของและถุงขยะ สตาร์ช-แพค มีความเหนียว แข็งแรง เทียบเท่าถุงพลาสติก แต่สามารถย่อยสลายได้เอง หรือ หากนำไปเผาก็จะกลายเป็นเถ้าของแป้ง ที่ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการทดแทนถุงพลาสติก

กลุ่มผลิตภัณฑ์: ถุงบรรจุของและถุงขยะ (MB)

รหัส รายละเอียด
MB100 ถุงบรรจุของ
MB200 ถุงขยะ
  MB300 ถุงสินค้าเกษตร
 


- ภาชนะบรรจุอาหาร
- ถุงบรรจุของ ถุงขยะ
- ถุงเพาะชำ กระถางเพาะชำ 

Maxrich Co., Ltd. 194 Soi. Lard proa 80 yak 7, Lard proa Rd., Wangthonglaung District, Bangkok 10310
Tel.0-2995-3066-69, 0-1915-0446 Fax. 0-2995-3070 contact : info@biodegrade-pack.com